Podstawowym oraz koniecznym warunkiem przystąpienia do montażu podnośnika jest zapewnienie

odpowiedniego podłoża, poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przygotowania posadzki.

Warunki montażu - oświadczenie:

WARUNKI MONTAŻU