Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi wyważarek, montażownic.


Oferujemy serwis:                                                                       

 1.     wyważarek

 2.     montażownic                                                                                       

 3.     kluczy pneumatycznych                               

 4.     kompresorów 

 5.     podnośników

 6.     pras hydraulicznych


Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do zewidencjonowania dźwignika przez Urząd Dozoru Technicznego

 1. po wykonaniu montażu Klient otrzymuje: protokół montażu, szkic sytuacyjny rozmieszczenia urządzenia w obiekcie

oraz książkę konserwacji.


Konserwacja urządzeń dźwignikowych

 1. wszystkich typów podnośników samochodowych

 2. po wykonaniu czynności serwisowych zostaje dokonany wpis o przeprowadzonym przeglądzie konserwatorskim

   i opinii konserwatora o stanie technicznym urządzenia. 

OFERTA usług wykonywanych w zakresie czynności serwisowych

Oferujemy montaż podnośników:

 1.    jednokolumnowych

 2.    dwukolumnowych

 3.    czterokolumnowych

 4.    nożycowych

 5.    stemplowych

 6.    przeglądy konserwatorskie w/w podnośników